Wystawa fotograficzna „Ludzie”

Wystawa prezentująca mieszkańców Skorup.
Ekspozycja: październik 2018 r.