SKORUPY

Pierwsze oznaki osadnictwa nad rzeką Dolistówką datuje się na epokę kamienia łupanego.
W stanowiskach archeologicznych odnaleziono łupki krzemienne i potłuczone naczynia gliniane, które zapewne były też wyorywane przez rolników.
Może stąd się wzięła nazwa Skorupy?
Początki nowożytnej, zwartej zabudowy Skorup to XVI w. Wieś pierwotnie leżąca w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem pod jurysdykcją zaborców, formalnie do Polski trafiła dopiero po I wojnie światowej, gdy została jednocześnie włączona do miasta Białystok. W 2019 r. obchodzi więc potrójną rocznicę – 100-lecie miejskości, polskości i niepodległości.
Dzielnica najpierw skupiona wokół ulicy Pieczurskiej (obecnie Wołyńska), potem tętniącej życiem, handlem i komunikacją Nowowarszawskiej, obecnie zyskała nową oś ulicy Ciołkowskiego, podążając za rozwojem budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.
Na dawnych łąkach i polach uprawnych od początku XXI w. wyrosło niemalże nowe osiedle przy ul. Sybiraków, gromadzące w wielorodzinnych blokach więcej mieszkańców niż całe „stare” Skorupy.
Drewniane domy są rozbierane i przebudowywane, ale też wiele z nich jest restaurowanych i odzyskuje dawny blask. Ogrody mienią się barwami kwitnących krzewów i kwiatów.
Warto zachować koloryt, pamięć i historię tej wyjątkowej dzielnicy, która przypomina stare tradycje Podlasia.