Książka o Skorupach

Opracowanie białostockiego historyka Wiesława Wróbla, opis architektury prof. PB Jarosława Szewczyka, życie codzienne dzielnicy barwnie przedstawione przez Adama Dembowskiego i Elżbietę Kozłowską-Świątkowską, zostały wzbogacone o kilkadziesiąt archiwalnych i współczesnych map, fotografii i grafik.
Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dziejów Skorup i stanowi bezprecedensową pozycję w dokumentacji osiedli białostockich.

I nakład (bezpłatny) został wydany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova” dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Miasta Białystok. Nakład wyczerpany.

II nakład książki został wydany przez Spółdzielnię Socjalną Artystów Białostockich „Artejon”.

Książka w cenie 20 zł jest dostępna na OLX: KLIKNIJ

Książka w cenie 25 zł jest dostępna w Białymstoku w miejscach:
– Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Ratusz, Rynek Kościuszki 10
– Sklep z pamiątkami SLJEDZIK, ul. Kilińskiego 13 lok. 2
– Akcent kawiarnia i księgarnia, Rynek Kościuszki 17